Reeducacions psicopedagògiques
Reeducacions psicopedagògiques
Què

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions educatives personalitzades dirigides a alumnes amb algun tipus de dificultat en l’aprenentatge, diagnosticada o no, amb l’objectiu d’assentar les bases educatives corresponents a la seva edat. En aquest tipus d’intervencions, també es dona resposta a alumnes que presenten poca motivació, es senten frustrats, el seu comportament és pertorbador o presenten un rendiment acadèmic baix, entre altres. En aquests casos, les sessions tenen l’objectiu d’ajudar a l’alumne a conèixer-se i a estimar-se.

Com

Les sessions de reeducació psicopedagògica s’adapten a les necessitats de cada alumne i a les preocupacions de cada família.

Ens centrem en allò que l’alumne hauria de millorar o adquirir des de un punt de vista acadèmic, sense oblidar mai, la seva personalitat i emocions, així com els seus punts forts, que els anirem reforçant per a crear també un adequat autoconcepte i una sana autoestima. No obstant, és important que existeixi una constància per poder arribar als objectius plantejats a l’inici.

A SeiLá creiem que conèixer el context de l’alumne és imprescindible. Per això, realitzem sessions d’avaluació i seguiment amb els pares o responsables legals. De la mateixa manera, no oblidem l’escola, el lloc on passen la major part del temps. Quan un alumne comença sessions de reeducació, ens agrada contactar amb el seu tutor per poder treballar conjuntament i així conèixer el comportament o estil d’aprenentatge de l’alumne dins l’aula. Creiem que un treball multidisciplinari beneficia a l’alumne en les seves adquisicions.

Per a qui

Aquest tipus d’intervenció psico-educativa va dirigida a qualsevol alumne en edat escolar, que presenti algun tipus de trastorn en l’aprenentatge, un ritme d’adquisició o treball diferent a l’habitual, baix rendiment, falta de motivació, problemes de comportament i/o emocionals, així com a la seva família i context.