Altes capacitats intel·lectuals
Altes capacitats intel·lectuals
Què

Se’n parla molt poc dels talents, la superdotació i les altes capacitats. No obstant, constitueixen el 10-15% de la població escolar. Si aquests alumnes no reben un adequat acompanyament emocional i intel·lectual, es poden sentir frustrats, desmotivats i perduts. A més a més, el baix rendiment acadèmic és molt comú amb aquests nois i noies. A SeiLá ens preocupem pel present i pel futur dels alumnes amb superdotació o talents. Les sessions van dirigides a conèixer-se, saber gestionar les seves habilitats, fomentar la cultura de l’esforç i evitar la desmotivació. No oblidem la besant  intel·lectual, fomentant sempre el pensament crític.

Com

La metodologia és flexible, no existeixen dos alumnes iguals. Ens adaptem a les necessitats de cada un, a les seves preocupacions, fortaleses o debilitats. Entre altres temes, tractem la motivació acadèmica i personal, les habilitats socials i emocionals, l’autoestima, l’autoconeixement, la regulació emocional i la tolerància a la frustració. Per altra banda, enfortim el raonament lògic, crític i la creativitat. Guiem i acompanyem en els canvis d’etapa i en les decisions vitals, com poden ser l’elecció dels estudis superiors.

Per a qui

Dirigit a alumnes que presentin una diagnosi en altes capacitats intel·lectuals, o que, s’identifiquin amb les seves característiques. Així mateix, les sessions estan dirigides a alumnes amb talents o que destaquen en alguna disciplina (matemàtiques, esports, arts, llengües…) i que no sàpiguen com desenvolupar-se. Oferim assessorament a pares, mares i familiars amb dubtes i preguntes sobre el desenvolupament dels seus fills o les característiques d’aquests.