Tècniques d’estudi
Tècniques d’estudi
Què

Els infants i adolescents passen moltes hores a classe, a l’escola, estudiant… Quantes d’aquestes hores són realment productives? No cal estudiar tant, sinó estudiar bé. Els vostres fills estan perduts entre llibres i agendes? Saben prioritzar, organitzar-se i ser efectius? Creieu que saben estudiar? Es posen nerviosos davant d’exàmens i no sabeu com ajudar-los? Tenen dificultats per memoritzar?

Com

A SeiLá considerem que el saber fer i el saber organitzar-se és la base per a que els nostres alumnes tinguin èxit personal i acadèmic. Per això, l’adquisició de tècniques d’estudi és un dels factors més importants i imprescindibles. L’alumnat aprendrà, no només a fer resums i esquemes, sinó que coneixerà el seu estil d’aprenentatge predominant, aprendrà a gestionar els nervis abans, durant i després dels exàmens, a gestionar el seu temps de forma més eficaç, a realitzar una lectura activa i adquirirà tècniques de memorització.
A més, reflexionarem sobre les actituds i participació a classe, les condicions i el millor lloc d’estudi per a cadascú, la importància de treballar en equip. També se’ls donarà eines per a que sàpiguen comunicar adequadament les seves idees i per a que puguin realitzar presentacions orals amb facilitat.

Per a qui

Creiem que les bases de l’estudi s’haurien d’adquirir el més aviat possible, per això, aquest servei està dirigit als alumnes entre 5è de primària i 2n de la ESO. No obstant, mai és aviat o tard per aprendre. Ens adaptem a les necessitats i edats de cada família.