Reeducacions psicopedagògiques
Reeducacions psicopedagògiques
Què

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions educatives personalitzades dirigides a alumnes amb algun tipus de dificultat en l’aprenentatge, diagnosticada o no, amb l’objectiu d’assentar les bases educatives corresponents a la seva edat. En aquest tipus d’intervencions, també es dona resposta a alumnes que presenten poca motivació, es senten frustrats, el seu comportament és pertorbador o presenten un rendiment acadèmic baix, entre altres. En aquests casos, les sessions tenen l’objectiu d’ajudar a l’alumne a conèixer-se i a estimar-se.

Com

Les sessions de reeducació psicopedagògica s’adapten a les necessitats de cada alumne i a les preocupacions de cada família.
Ens centrem en allò que l’alumne hauria de millorar o adquirir des de un punt de vista acadèmic, sense oblidar mai, la seva personalitat i emocions, així com els seus punts forts, que els anirem reforçant per a crear també un adequat autoconcepte i una sana autoestima. No obstant, és important que existeixi una constància per poder arribar als objectius plantejats a l’inici.
A SeiLá creiem que conèixer el context de l’alumne és imprescindible. Per això, realitzem sessions d’avaluació i seguiment amb els pares o responsables legals. De la mateixa manera, no oblidem l’escola, el lloc on passen la major part del temps; contactem amb el seu tutor per poder treballar conjuntament i així conèixer el comportament o estil d’aprenentatge de l’alumne dins l’aula. Creiem que un treball multidisciplinari beneficia a l’alumne en les seves adquisicions.

Per a qui

Aquest tipus d’intervenció psico-educativa va dirigida a qualsevol alumne en edat escolar, que presenti algun tipus de trastorn en l’aprenentatge, un ritme d’adquisició o treball diferent a l’habitual, baix rendiment, falta de motivació, problemes de comportament i/o emocionals, així com a la seva família i context.