Avaluació psicològica
Avaluació psicològica

L’avaluació psicològica ens permet identificar i entendre els processos d’aprenentatge i maduració, així com els punts forts i dèbils. L’objectiu principal es conèixer el perfil de l’avaluat per posteriorment entendre i intervenir, així ajudem a que l’infant o jove pugui desenvolupar el seu potencial.

Quan realitzar una avaluació psicològica?

– Quan es sospita de dificultats d’aprenentatge. El seu fill presenta dificultats o irregularitats en l’aprenentatge de la lectura, escriptura o matemàtiques. La seva grafia, comprensió o càlcul es veuen afectats mentre la seva capacitat cognitiva està intacta.
– Davant la presència de dificultats per prestar atenció i la necessitat extrema de moviment. Al seu fill li costa mantenir l’atenció, centrar-se en una tasca durant un temps determinat o respectar el torn. Sembla que no escolti i necessita moure’s constantment.
– Quan el desenvolupament maduratiu i cognitiu és o ha estat ràpid i precoç, adquirint les fites evolutives abans de l’esperat. El seu fill és ràpid en les adquisicions i té interès per aprendre i profunditzar, tot i que el seu rendiment acadèmic pot no ser excel·lent. Presenta un vocabulari ric per la seva edat.
– Davant un desenvolupament maduratiu i del llenguatge lent i dificultós. Al seu fill li ha costat i ha trigat en adquirir les fites evolutives (parlar, caminar, comprendre, llegir, escriure, etc.)
– Quan es vol conèixer el rendiment i potencial. ¿Vols saber en quines àrees destaca el teu fill i en quines altres no té tanta facilitat?