Altes capacitats intel·lectuals
Altes capacitats intel·lectuals
Què

Se’n parla poc del l’alumnat amb altes capacitats. Són persones que presenten una capacitat de raonament i un rendiment o competència superior al seu grup de referència. Per tant, és necessari realitzar una adequada identificació per després poder intervenir. S’acostumen a beneficiar d’un adequat acompanyament emocional i intel·lectual. A més a més, el baix rendiment acadèmic és molt comú amb aquests nois i noies. A SeiLá ens preocupem pel present i pel futur dels alumnes amb superdotació. Les sessions van dirigides a conèixer-se, saber gestionar les seves habilitats, fomentar la cultura de l’esforç i evitar la desmotivació. No oblidem la besant intel·lectual, fomentant sempre el pensament crític.

Com

La metodologia és flexible, no existeixen dos alumnes iguals. Ens adaptem a les necessitats de cada un, a les seves preocupacions, fortaleses o debilitats. Entre altres temes, tractem la motivació acadèmica i personal, les habilitats socials i emocionals, l’autoestima, l’autoconeixement, la regulació emocional i la tolerància a la frustració. Per altra banda, enfortim el raonament lògic, crític i la creativitat. Guiem i acompanyem en els canvis d’etapa i en les decisions vitals, com poden ser l’elecció dels estudis superiors. Estem en contacte freqüent amb el centre educatiu com a part essencial del desenvolupament i benestar de l’alumne.

Per a qui

Dirigit a alumnes que presentin una diagnosi en altes capacitats intel·lectuals o que s’identifiquin amb les seves característiques (sospita). Així mateix, les sessions estan dirigides a alumnes que destaquin en alguna disciplina (matemàtiques, esports, arts, llengües…) i que no sàpiguen com desenvolupar-se. Oferim assessorament a pares, mares i familiars amb dubtes i preguntes sobre el desenvolupament dels seus fills o les característiques d’aquests.